Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn vào box dưới đây:Du học Anh- Hệ thống giáo dục Anh (P2)

Thông tin về hệ thống giáo dục Anh Quốc (Phần 2): Các khóa học, các bằng cấp và chứng chỉ cụ thể tại Anh


du học AnhDu học Anh- Hệ thống giáo dục Anh Quốc (P1): Các thông tin chung về nước Anh và các cấp bậc, hệ thống các cơ sở đào tạo...
Du học Anh-
Hệ thống giáo dục Anh Quốc (P3): Các thắc mắc thường gặp về Hệ thống giáo dục Anh Quốc


CÁC KHOÁ HỌC VÀ BẰNG CẤP DÀNH CHO LỨA TUỔI TỪ 16 TRỞ LÊN


• Bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông (GCSE)
• Chứng chỉ A (A Levels)
• Tú tài quốc tế (International Baccalaureate IB)
• Chứng chỉ A hướng nghiệp (Vocational A Levels)
• Khoá Dự bị Đại học (International Foundation Programme)
• Khoá học chuyển tiếp lên Đại học (Access Course)
• Khoá lấy bằng Diploma học nghề sau phổ thông
• Khoá học nghề cao cấp quốc gia (HNC Higher National Certificate; HND Higher National Diploma)
• Khoá Đại học đại cương (Foundation Degrees)
• Khóa cử nhân
• Khoá Thạc sỹ
• Khoá Tiến sỹ


Học sinh có thể học các khoá hàn lâm hoặc hướng nghiệp, hoặc kết hợp cả hai hướng này. Bằng cấp của cả hai hình thức đào tạo này đều đáp ứng yêu cầu vào đại học tại Vương quốc Anh. Sau đây là cụ thể các khóa học và bằng cấp ở từng nước thuộc Vương quốc Anh:

Ở Anh, xứ Wales và Bắc Ai Len:

Các khóa hàn lâm
Các khóa hướng nghiệp
Các khóa tương đương khác

Học nghề bậc 1

Tốt nghiệp phổ thông trung học GSCE với điểm từ D đến G Sơ cấp – GNVQ Foundation

Học nghề bậc 2

Tốt nghiệp phổ thông trung học GCSE với điểm từ A đến C
Chương trình phổ thông trung học quốc tế – IGCSE
Trung cấp – GNVQ intermediate

Học nghề bậc 3

Chứng chỉ AS – AS level
Chứng chỉ A – A – level
Tú tài quốc tế (IB, AICE)
Khoá chứng chỉ học nghề (NC)
Khoá Diploma quốc gia (ND)
Khoá chứng chỉ A hướng nghiệp (Vocation A level)

Khoá dự bị hay chuyển tiếp vào đại học (Foundation/Access)

Học nghề bậc 4

Chứng chỉ sau phổ thông
Diploma sau phổ thông
Cử nhân

Đại học đại cương
(Foundation Degree)
Diploma học nghề cao cấp (HDN)

Các khóa chuyên môn

Ở Scotland:


Các khóa Hàn lâm
Các khóa hướng nghiệp
Các khóa tương đương khác

Học nghề bậc 1

Khoá Standard Grade (SG)
- Tổng quát
Sơ cấp – Intermediate 1

Học nghề bậc 2

Khoá Standard Grade (SG)
- Nâng cao
Trung cấp -Intermediate

Học nghề bậc 3

Khoá tú tài – Higher (*)
Khoá tú tài nâng cao – Advanced Higher (*)
Chứng chỉ hoặc diploma cao đẳng Khoá dự bị đại học quốc tế Scotland (IFPS)

Học nghề bậc 4

Cử nhân
Diploma nghề cao cấp
Các khóa chuyên môn

(*) Trên thực tế một số trường ở Scotland cũng giảng dạy khoá chứng chỉ A và Tú tài quốc tế (IB)


du học Anh 18Sau đây là giải thích cụ thể về từng loại bằng cấp và chứng chỉ:

Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông (GCSE):
Ở lứa tuổi 16, học sinh ở Vương quốc Anh học chương trình GCSE (General Certificate of Secondary Education) gồm 10 môn, đó là 2 năm cuối cùng của bậc phổ thông và thi lấy chứng chỉ tốt nghiệp trung học. Thang điểm đánh giá kết quả thi là từ A* đến G. Tương tự như bằng cấp này còn có chứng chỉ tốt nghiệp trung học quốc tế, gọi tắt là IGCSE (International GCSE), thang điểm cũng giống như vậy và chứng chỉ này được quốc tế công nhận, đồng thời được coi như một yêu cầu để nhập học tại các trường đại học ở Vương quốc Anh.

Bạn có thể xem thêm thông tin về khoá GCSE tại ĐÂY hoặc tại ĐÂY

Chứng chỉ A (A levels)
Học sinh thi bằng GCSE với số điểm từ A* đến C ở năm môn học trở lên, có thể học tiếp các khoá học sau phổ thông kéo dài 2 năm. Chứng chỉ A là một trong số các khoá được học sinh Anh và học sinh quốc tế lựa chọn. Học sinh được chọn từ 4 đến 6 môn học khác nhau, mỗi môn được chia thành 2 phần riêng biệt AS và A2.
• Ở bậc AS học sinh chọn từ 4 đến 6 môn, mỗi môn bao gồm 3 học phần và được thi cuối năm học thứ nhất.
• Ở bậc A2 học sinh chọn ra 3 môn của bậc AS để học tiếp. Mỗi môn học ở bậc A2 cũng bao gồm 3 học phần và thi vào cuối năm học thứ hai.

Thang điểm đánh giá đạt kỳ thi AS cộng với A2 là từ A đến E. Điểm trượt là U. Kết quả của kỳ thi AS cộng với A2 sẽ tạo thành kết quả của chứng chỉ A hoàn chỉnh. Kết quả của cả hai năm học chứng chỉ A là điều kiện để vào đại học. Học sinh có thể học khoá chứng chỉ A ở các trường phổ thông tư thục, các trường cao đẳng công lập ở Vương quốc Anh. Khoảng một nửa số học sinh độ tuổi trên 16 ở Anh, xứ Wales và Bắc Ai- len chọn lọc khoá chứng chỉ A như một con đường để vào đại học, nửa còn lại theo học các khoá tương đương với chứng chỉ A như bạn có thể thấy trong bảng minh hoạ ở trên.
Tú tài quốc tế (International Baccalaureate - IB)
Khoá tú tài quốc tế là một khoá học tương đương khoá chứng chỉ A. Khoá tú tài quốc tế đươc giảng dạy ở nhiều nước trên thế giới, đây là một khoá học mang tính quốc tế cao về cả nội dung chương trình đến sự công nhận của quốc tế. Khoá này ngày càng trở nên quen thuộc ở Vương quốc Anh và được các trường đại học ở hơn 60 quốc gia khác công nhận làm điều kiện nhập học ở bậc đại học.Trong những năm gần đây, ngày càng nhiều các trường ở Vương quốc Anh kể cả khối công lập và tư thục giảng dạy khoá tú tài quốc tế. Số sinh viên chọn học khoá này theo đó cũng tăng lên.

Ở khóa này học sinh học 6 môn bắt buộc, trong đó 3 môn ở mức độ tiêu chuẩn ‘Standard Level’ và 3 môn ở mức độ chuyên sâu ‘Higher level’. Ngoài ra, học sinh còn học môn ‘Lý thuyết về tri thức’, dạy các em phương pháp học và cách nhận thức về những gì mình thực sự biết ; và tham gia các hoạt động xã hội, sinh hoạt cộng đồng.

Cuối khoá học sinh phải dự thi kỳ thi quốc tế và viết một bài luận văn dài 3.000 từ về một môn thích nhất trong số các môn đã học. Để viết được bài luận này học sinh phải có kỹ năng học tập như ở bậc đại học, vừa theo sự hướng dẫn của giáo viên vừa tự tìm tòi nghiên cứu độc lập. Việc đánh giá học sinh được thực hiện thường xuyên thông qua đánh giá bài tập trong suốt 2 năm học cho tới kỳ thi tốt nghiệp do hội đồng về chương trình tú tài quốc tế tổ chức (IBO- International Baccalaureate Organisation).

Ưu điểm nổi bật của khoá học này là học sinh được thông báo cụ thể về khoá học của mình ngay từ khi bắt đầu và trong nhiều trường hợp học sinh có thể chọn khoa học. Đồng thời học sinh cũng được biết về tiêu chí mà giáo viên sẽ dùng để đánh giá kết quả từng môn học. Chính điều này đã giúp cho học sinh xác định được trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm với tập thể nhóm, cách suy nghĩ phân tích và cách giải quyết vấn đề.

du học anh 13

Du học Anh - Tú tài quốc tế


Chứng chỉ A hướng nghiệp (Vocational A level)
Khoá chứng chỉ A hướng nghiệp cũng kéo dài từ 1 đến 2 năm, tập trung nhiều vào việc phát triển kỹ năng cho một nghề cụ thể hay chuyên môn của học sinh. Dựa trên cơ sở của chương trình dạy nghề chung quốc gia (GNVQ), từ tháng Hai năm 2000, khoá chứng chỉ A hướng nghiệp được thiết kế để đáp ứng nhu cầu đào tạo nghề ở nhiều lĩnh vực và cũng để đưa ra nhiều lựa chọn và tính linh hoạt cho học sinh ở các trường phổ thông và cao đẳng. Học sinh vẫn học các kỹ năng giao tiếp, công nghệ thông tin và sử dụng số liệu.
Giống như chứng chỉ A, kết quả chứng chỉ A hướng nghiệp cũng đáp ứng điều kiện nhập học tại các trường đại học và các cơ sở đào tạo bậc đại học khác.

Khoá dự bị đại học (International Foundation Programme)
Học sinh quốc tế đã tốt nghiệp bậc phổ thông ở nước mình nhưng vẫn cần nâng cao kiến thức, kỹ năng học tập, trình độ tiếng Anh để học đại học ở Vương quốc Anh, thì khoá dự bị đại học chính là một trong những khóa học phù hợp. Học sinh có thể học khoá này tại chính các trường đại học, hay ở các trường cao đẳng.

Khoá dự bị đại học thường kéo dài 1 năm với mục tiêu cơ bản là chuẩn bị cho học sinh đạt được yêu cầu tuyển sinh của các trường đại học. Ngoài ra, khi tham gia khoá này học sinh thường được bồi dưỡng thêm về kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin và nâng cao tiếng Anh.

Các khoá dự bị đại học thường được thiết kế theo chuyên ngành cụ thể và được công nhận bởi các trường đại học, nên khi học sinh học tập tốt sẽ được đảm bảo tiếp nhận nhập học bậc cử nhân tại chính trường đại học đó. Tuy nhiên, vì khoá dự bị đại học này không phải là chương trình chung quốc gia, nên không phải tất cả các trường ở Vương quốc Anh đều chầp nhận kết quả cuối khoá. Khi chọn khoá dự bị đại học mỗi học sinh nên hỏi tư vấn, hướng dẫn trong việc chọn môn học, chuyên ngành hay tìm hiểu danh sách các trường dự định học ở bậc đại học.
du học Anh 31a

Du học Anh - Khóa học Dự bị Đại học


K
hoá chuyển tiếp lên đại học (Access course)

Khoá học này cũng là một con đường dẫn tới bậc đại học, nó được thiết kế đặc biệt dành cho các học viên lớn tuổi và cho những người không có cơ hội học tập vì nhiều lý do.
Ở Vương quốc Anh có hơn 30.000 học viên với hơn 1.000 khoá chuyển tiếp được công nhận trên toàn nước Anh, xứ Wales, Bắc Ai-len

Khoá lấy bằng Diploma học nghề sau phổ thông
Đây cũng là loại khoá học dành cho bậc sau phổ thông. Học sinh có thể học nhiều ngành, mhư quay phim hay phục chế. Khoá học này nhằm vào việc chuẩn bị cho học sinh có đủ điều kiện vào đại học mà tập trung vào một môn học cụ thể nhằm nâng cao kỹ năng cần thiết cho một nghề cụ thể nào đó. Học xong khoá diploma, học sinh có thể không vào đại học nhưng lại có được bằng cấp chuyên môn để hành nghề, hoặc chuyển đổi sang một nghề khác với nhiều triển vọng để học tiếp ở bậc cao hơn.

Các khoá học này thường rất linh hoạt, rất nhiều khoá không đòi hỏi điều kiện nhập học là một bằng cấp cụ thể nào. Phương pháp học các khoá này bao gồm việc học tập trên lớp, các bài luận, bài tập dự án và bài tập thực hành. Các lớp học thường có sĩ số nhỏ nên học sinh được giáo viên chú ý nhiều.

Khoá học nghề cao cấp quốc gia (HNC- Higher National Certificate, HND- Higher National Diploma)
Đây là khoá học 2 năm, dành cho những người muốn phát triển theo hướng hàn lâm bắt đầu từ khoá học mang tính thực hành hay hướng nghiệp cao. Học sinh hoàn thành khoá học này có thể chuyển sang học tiếp năm thứ hai hoặc năm thứ ba bậc đại học ở Vương quốc Anh. Điểm khác biệt duy nhất của khoá học này so với khoá đại học đại cương là bằng HND, HNC là do tổ chức đào tạo nghề, Edexel, cấp.

Khoá đại học đại cương (Foundation Degrees)
Bằng đại học đại cương không phải là khoá dự bị đại học quốc tế (International foundation course) kéo dài một năm mà nhiều trường cao đẳng ở Anh giảng dạy. Đây là khoá học chính quy kéo dài 2 năm, tương đương với hai năm đầu của một khoá học cử nhân. Do vậy, khi hoàn thành khoá học, các sinh viên thường vào thẳng năm thứ ba/ năm cuối của khoá cử nhân. Tất cả các khoá đại học đại cương đều nhằm phát triển cả kỹ năng thực hành và kiến thức hàn lâm để trang bị cho sinh viên những điều cần thiết khi ra làm việc. Khoá đại học đại cương là một con đường tốt để học tiếp lên bậc đại học. Tuy nhiên, bằng này cũng là một bằng cấp có giá trị độc lập. Vì vậy khi kết thúc khoá này, sinh viên có thể làm việc ngay.


Bài viết được tìm kiếm bởi từ khóa

Du học Anh, du hoc Anh, Học bổng Anh, Chương trình học tại Anh, Du học, Học bổng, Du hoc, Hoc bong, hoc bong Anh


 1. Du học Anh - Học tiếng Anh tại Anh quốc
 2. Du học Anh - Chương trình học GCSE
 3. Du học Anh - Chương trình học A Level
 4. Du học Anh - Dự bị đại học
 5. Du học Anh - Chương trình học Cao đẳng
 6. Du học Anh - Chương trình học Đại học
 7. Du học Anh - Dự bị Thạc sĩ
 8. Du học Anh - Chương trình học Thạc sĩ
 9. Du học Anh - Tiến sĩ


Thông tin du học các nước khác:
 1. Du học Mỹ
 2. Du học Canada
 3. Du học Úc
 4. Du học Singapore
 5. Du học Newzealand
 6. Du học các nước khác

Thông tin liên hệ: Royal Education
Trụ sở: A101 – Tầng 1, Khu A, Tòa nhà M3-M4 – 91A Nguyễn Chí Thanh – Hà Nội – Việt Nam
Điện thoại: 04 62663356 / 04 62663358
Email: hanoi@royaledu.vn

Chi Nhánh: 18 phố Đặng Thị Nhu – Phường Nguyễn Thái Bình – Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 083 914 7619
Email: branch@royaledu.vn

Chuyên mục › Hệ thống giáo dục Anh

Chưa có bình luận nào...

Gửi bình luận của bạn


Du học, Học bổng, Du hoc, Hoc bong, du học anh, hoc bong anh,Học bổng Anh,Hệ thống giáo dục Anh,Chương trình học tại Anh