Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn vào box dưới đây:Dự bị thạc sĩ cùng ISC Study Group: con đường dẫn tới thành công

Chương trình Dự bị Thạc sĩ của ISC Study Group chỉ kéo dài 2 học kì, giúp tiết kiệm thời gian và chi phi hơn bao giờ hết!Ảnh: Phòng đọc tại thư viện Brotherton, Đại học Leeds Beckett

Bắt đầu chương trình Dự bị Thạc sĩ trong tháng 4/2016 và tiếp tục học lên Thạc sĩ trong tháng 9/2016, bạn có được những lợi ích gì?

- Chương trình Dự bị Thạc sĩ chỉ kéo dài 2 học kì: tiết kiệm tối đa thời gian và chi phí!

- Các chuyên ngành đa dạng: từ Kinh doanh, Truyền thông hoặc Máy tính, cho tới Kỹ thuật. Luật.

- Lựa chọn một trong các cơ sở của Study Group tại 7 trường đại học danh tiếng: Đại học Huddersfield,Đại học Keele,Đại học Leeds Beckett,Đại học Lincoln,Đại học Sheffield,Đại học Strathclyde, Đại học Sussex.

- Nhiều học bổng hấp dẫn đang chờ đón!

 

Thông tin về chương trình Dự bị Thạc sĩ tại các cơ sở ISC của Study Group:

1. ISC Đại học Huddersfield

- Dự bị Thạc sĩ (2 học kì)

- Khai giảng: tháng 4/2016

- Yều cầu: IELTS 5.5 (tối thiểu 5.5 với mọi kĩ năng)

Ứng viên cần có bằng Higher/ Advance Diploma từ những trường được công nhận và trong lĩnh vực liên quan hoặc bằng Honours degree trong bất cứ lĩnh vực nào.

- Học phí: Kinh doanh £7,260; Nghệ thuật và Thiết kế £7,880.

 

2. ISC Đại học Keele

- Dự bị Thạc sĩ (2 học kì)

- Khải giảng: tháng 4/2016

- Yêu cầu: IELTS 6.0 (tối thiểu 5.5 mọi kĩ năng)

Ứng viên cần có bằng Higher/ Advance Diploma từ những trường được công nhận và trong lĩnh vực liên quan hoặc bằng Honours degree trong bất cứ lĩnh vực nào.

- Học phí: Quản trị Kinh doanh/ Máy tính £8,600

 

3. ISC Đại học Leeds Beckett

- Dự bị Thạc sĩ (2 học kì)

- Khai giảng: tháng 4/2016

- Yêu cầu: IELTS 5.5 (tối thiểu 5.5 mọi kĩ năng)

Bằng Higher/ Advance Diploma trong lĩnh vực liên quan từ những trường được công nhận

- Học phí: Kinh doanh £7,267

 

4. ISC Đại học Lincoln

- Dự bị Thạc sĩ (2 học kỳ)

- Khai giảng: tháng /2016

- Yêu cầu: IELTS 5.5

Bằng Higher/ Advance Diploma trong lĩnh vực liên quan từ những trường được công nhận

- Học phí: Quản trị kinh doanh £8,600

 

5. ISC Đại học Sheffield

- Dự bị (Thạc sĩ 2 học kì)

- Khai giảng: tháng 4/2016

- Yêu cầu: IELTS 6.0 (tối thiểu 5.5 mọi kĩ năng)

Bằng Higher/ Advance Diploma trong lĩnh vực liên quan từ những trường được công nhận

- Học phí: Kinh doanh, Luât, Khoa học Xã hội £14,100; Khoa học và Kĩ thuật £14,750

 

6. ISC Đại học Strathclyde

- Dự bị Thạc sĩ (2 học kì)

- Khai giảng: tháng 4/2016

- Yêu cầu: IELTS 5.5

Bằng được công nhận trong lĩnh vực liên quan

- Học phí: Kinh doanh và Nghiên cứu xã hội; Kỹ thuật và Khoa học £8,600

 

7. ISC Đại học Sussex

- Dự bị Thạc sĩ (1 học kì)

- Khai giảng: tháng 5/2016

- Yêu cầu: IELTS 6.0 (tối thiểu 6.0 Writing và 5.5 mọi kĩ năng khác)

Ứng viên cần có bằng Higher/ Advance Diploma từ những trường được công nhận và trong lĩnh vực liên quan hoặc bằng Honours degree trong bất cứ lĩnh vực nào.

- Học phí: Máy tính; Quan hệ quốc tế và Phát triển quốc tế; Luật; Quản trị và Tài chính; Truyền thông; Báo chí và Điện ảnh học £9,920

 

Ngoài ra, Đại học Sheffield hiện đang tổ chức chương trình International Foundation Year (2 học kì), khai giảng tháng 4/2016. Đây là chương trình nhằm chuẩn bị cho học sinh đạt được yêu cầu tuyển sinh của các trường Đại học.Đặc điểm của khoá học này này là chương trình dễ hơn,tiết kiệm chi phívà thời gian hơn so với các khoá A level và IB.

 

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ văn phòng tuyển sinh:

ROYAL EDUCATION

A101, Khu A, Tòa nhà M3-M4,

91 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội

Tel: 04 62663356/58

Email:hanoi@royaledu.vn

 

 

 

 

 

 

 

Chuyên mục › Du học Anh

Chưa có bình luận nào...

Gửi bình luận của bạn


Trang in | Gửi email cho bạn
Chia sẻ trên mạng xã hội

Du học - Du học Anh - Du học Úc - Du học Singapore - Du học Mỹ - Du học quốc tế