Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn vào box dưới đây:Miễn phí ghi danh Học viện Phát triển Quản lý Singapore

Áp dụng cho các hồ sơ nộp đến MDIS trước ngày 31/12/2014 và nhập học trước ngày 31/1/2015.


1. Miễn phí ghi danh SGD 321

2. Học bổng hữu nghị trị giá SGD 1000 cho các sinh viên học đến hết bậc Cử nhân và SGD 1500 cho các sinh viên học đến hết bậc Thạc sỹ

3. Học bổng có yêu cầu: Học sinh/sinh viên đạt điểm TB trên 7.5 khi nộp đơn học thẳng khoá Cử nhân có thể xin học bổng trị giá SGD 3200 và Học thẳng Thạc sỹ có thể xin học bổng trị giá SGD 4000.
(Lưu ý nếu sinh viên đạt học bổng này sẽ không được nhận học bổng hữu nghị ở mục 2)
 
Các chương trình này áp dụng cho các hồ sơ nộp đến MDIS trước ngày 31/12/2014 và nhập học trước ngày 31/5/2015. Chuyên mục › Học bổng

Chưa có bình luận nào...

Gửi bình luận của bạn


Du học - Du học Anh - Du học Úc - Du học Singapore - Du học Mỹ - Du học quốc tế