Xem các bài viết theo Tag › glasgow

Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh của Đại học GLASGOW CALEDONIAN 2017 - Thạc sĩ của cả Anh và Mỹ!

Chương trình học diễn ra tại khuôn viên Glasgow Caledonian tại Luân Đôn, được thiết kế dành cho các cá nhân với khát vọng kinh doanh và khao khát đóng góp cho xã hội, Glasgow Caledonian Luân Đôn thu hút hàng ngàn sinh viên trên toàn thế giới, đem đến môi trường học tập năng động, chương trình học thực tiễn ứng dụng vào các bài toán kinh doanh thực tế và cơ hội làm việc đa quốc gia. Đặc biệt, với sự thành lập của Đại học Gloasgrow Caledonian New York, sinh viên theo học bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh sẽ có 2 tuần học tập và trải nghiệm tại Mỹ!

Chi tiết ›

Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn vào box dưới đây:


glasgow